Ústřední kola soutěží a naše úspěchy

ÚSTŘEDNÍ KOLO PĚVECKÉ SOUTĚŽE

Ústřední kolo soutěže žáků ZUŠ v sólovém a komorním zpěvu vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR proběhlo ve dnech 27.-29. dubna 2018. V posledním dubnovém víkendu v koncertním sále školy a ve velkém sále KC Střelnice v Turnově soutěžilo 121 sólistů a 53 komorních souborů, celkem 143 zpěváků.

ZUŠ Františka France zde měla také své zastoupení. Zuzana Chladilová, žákyně 4. ročníku II. stupně, ze třídy MgA. Mgr. Kamily Sokolové, Ph.D., soutěžila za IX. kategorii společně              s dalšími 14 dívkami, a to ze ZUŠ Ostrava, Praha, Železný Brod, Havlíčkův Brod, Tišnov, Jičín, Pelhřimov, Liberec, Karviná, Náchod, Třeboň, Přeštice a Benešov. Soutěžní repertoár v podání Zuzany Chladilové zaujal porotu natolik, že jí udělila ocenění nejvyšší, 1. místo. Procítěný a soustředěný pěvecký výkon byl zásluhou také klavíristky Tamary Bláhové, která zde získala          za nastudovaný klavírní doprovod ocenění poroty. Úspěšný soutěžní víkend obě završily účinkováním na koncertě vítězů v Městském divadle Turnov písní Jana Kunce: Bodaj by vás, vy mládenci, kterou si porota vybrala pro tuhle příležitost.

Na obě jsem patřičně pyšná a ještě jednou jim gratuluji k výjimečnému uměleckému úspěchu.

Kamila Sokolová

před soutěžípo soutěžiZuzana Chladilová, Kamila Sokolová, Tamara Bláhová

 

ÚSTŘEDNÍ KOLO  SOUTĚŽE VE HŘE NA BICÍ NÁSTROJE

V pátek 18. května proběhlo ústřední kolo soutěže ZUŠ ve hře na bicí nástroje. Místem konání byla pověřena ZUŠ Holice v Pardubickém kraji.

Ze ZUŠ Fr. France ve Slavkově u Brna se tohoto bubenického klání účastnil žák 3. ročníku Marián Jandl. Výkony i konkurence soutěžících gradovaly v každém kole, od okresního až po celorepublikové a není divu, že i tato skutečnost vyvolávala v soutěži určitý respekt. To bylo patrné již při rozehrávkách na tomto finálním kole, kde nechybělo nasazení a odhodlanost jít tvrdě za nejlepším umístěním.

První kategorie, v níž nadaný Marián soutěžil, čítala jedenáct talentovaných žáků a bylo opravdu co pozorovat, jak dle výběru skladeb, tak i jejich zpracování. I přes dobré provedení jsme na konec obdrželi v této silné konkurenci čestné uznání. Závěrem nutno konstatovat, že ač nebyl žádný cenný kov, pro nás měla soutěž velký přínos v získané zkušenosti a zážitku, které nás motivují do další činnosti.

Josef Handrla

 

Marian při soutěžioceněníMarian Jandl, Josef Handrla

 

Partneři

Adresa

Základní umělecká škola Františka France
příspěvková organizace
Komenského náměstí 525
684 01 Slavkov u Brna

zobrazit na mapě