Taneční obor podchycuje a rozvíjí taneční nadání dětí. Poskytuje každému žákovi podle míry jeho schopností a zájmu základy odborného vzdělání.
Tanec je jako neverbální vyjadřovací prostředek projevem rozmanitým, mnohotvárným, bohatým a proměnlivým ve formě i obsahu. Taneční obor rozvíjí pohybovou techniku, správné držení těla a současně pěstuje vnitřní citlivost, vnímavost, představivost, hudební a prostorové cítění, tvořivost.

Studium tanečního oboru

přípravné studium ke vzdělávání v základním studiu I. stupně má nejvýše 2 ročníky. Je určeno pro žáky od 5 let.

Žáci jsou přijímáni na základě úspěšně vykonané talentové zkoušky.

Základní studium I. stupně má 7 ročníků a je určeno pro žáky od 7 let.

Základní studium II. stupně má 4 ročníky a je určeno pro žáky od 14 let.

Studijní zaměření tance obsahuje tyto předměty: přípravná taneční průprava, taneční průprava, klasická taneční technika, současný tanec, lidový tanec, klasický tanec, taneční praxe.

Charakteristika

Taneční obor podchycuje a rozvíjí taneční nadání a přirozené schopnosti dětí. Poskytuje žákovi podle jeho schopností základní vzdělání a orientaci v různých tanečních směrech. Tanec je neverbální vyjadřovací prostředek, kdy k vyjádření myšlenky slouží tanečníkovo tělo.

Ve druhém stupni je výuka je zaměřena na opakování a procvičování učiva a taneční praxe je zaměřena na samostatnou tvůrčí činnost žáka, který s pomocí učitele a spolužáků má možnost samostatné práce na daném tématu a dané hudební předloze. Žák je veden k dokonalejšímu zvládnutí nových, složitějších variací. Žák užívá odborné názvosloví z oblasti techniky pohybu. Podílí se na podobě realizované choreografie, diskutuje o ní a zvládá své postřehy a názory jasně tlumočit. Hodnotí taneční projev vlastní i svých spolužáků a rozliší jejich charakteristické znaky.

Učební plán

PS I. stupeň II. stupeň
1.r. 2.r. 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 1.r. 2.r. 3.r. 4.r.
Přípravná taneční průprava 1 1
Taneční průprava 1 1 0,5
Klasická taneční technika 1 1 1 1 1
Současný tanec 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5
Lidový tanec 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5
Taneční praxe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Klasický tanec 1 1 1 1

Zobrazit více

Partneři

Adresa

Základní umělecká škola Františka France
příspěvková organizace
Komenského náměstí 525
684 01 Slavkov u Brna

zobrazit na mapě