Talentové zkoušky 2019

Den otevřených dveří – úterý 14. května od 13 do 16.30 hodin

 

Talentové zkoušky pro školní rok 2019/2020 se uskuteční takto:

Taneční obor – čtvrtek 16. května od 15 do 17 hodin

Hudební a výtvarný obor – pátek 17. května od 11 do 17 hodin

 

U talentových zkoušek do hudebního oboru posuzujeme a hodnotíme:

zpěv – uchazeč zazpívá libovolnou píseň podle vlastního výběru

intonaci – schopnost uchazeče opakovat zahraný, případně zazpívaný tón určité výšky

výška tónu – uchazeč rozlišuje sluchem polohu tónu, vysoký – hluboký

rytmus – uchazeč opakuje tleskáním rytmický model, který mu učitel předvede

fyzické dispozice – zda uchazeč zvládne hru na zvolený nástroj

 

 

U talentových zkoušek do tanečního oboru posuzujeme a hodnotíme:

rytmus – opakuje rytmický model, zazpívá jednoduchou píseň

pohybová fantazie – znázorní pohybem zadaný úkol

fyzické dispozice – stavba těla, pružnost, rozsah dolních končetin

samostatnost – zvládá základní úkony (např. převlékání do tanečního úboru)

komunikace s vyučujícím – uchazeč komunikuje sám, bez rodičů nebo doprovodu

 

 

U talentových zkoušek do výtvarného oboru posuzujeme a hodnotíme:

cit pro kompozici – rozvržení objektu na kreslící plochu (umístění, velikost, zaplnění plochy)

cit pro barvu – barevné kombinování (teplé – studené barvy)

představivost – výtvarné vyjádření daného tématu bez předlohy (podle fantazie)

manuální zručnost – správné držení výtvarných pomůcek

 

Těšíme se na Vás…!!!

Partneři

Adresa

Základní umělecká škola Františka France
příspěvková organizace
Komenského náměstí 525
684 01 Slavkov u Brna

zobrazit na mapě