Školné

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA FRANTIŠKA FRANCE

SLAVKOV U BRNA, PřÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

VÝŠE Úplaty – ŠKOLNÉHO

šk. rok 2018/2019

 

HUDEBNÍ OBOR   

měsíčně

 

 

pololetně
1 hodina individuální výuky na 1 hlavní nástroj1-2 hodiny kolektivní výuky 250,- 1250,-
1 hodina individuální výuky na 2 hlavní nástroje1-2 hodiny kolektivní výuky 450,- 2250,-
1 hodina skupinové výuky1-2 hodiny kolektivní výuky 200,- 1000,-
Žáci hudebního oboru navštěvují vedle individuální výuky povinně hromadnou přípravnou výchovu, hudební nauku, případně komorní, souborovou hru nebo sborový zpěv dle osnov a učebních plánů ZUŠ vydaných MŠMT ČR a školního vzdělávacího programu základního uměleckého vzdělávání (ŠVP ZUV) 
TANEČNÍ OBOR 170,-  

850,-

 

 VÝTVARNÝ OBOR 220,- 1100,-

 

 

Úplata za vzdělání (školné) je hrazena předem složenkou nebo bankovním převodem na účet školy v těchto termínech:

květen, červen – za I. pololetí nového školního roku

leden, únor      – za II. pololetí školního roku

 

 

Rozhodnutí o výši úplaty (školného) se řídí Vyhláškou 71 ze dne 9. února 2005 o základním uměleckém vzdělávání.

Rada Města na své 124. schůzi konané 19. 2. 2018 vzala na vědomí její výši.

 

MgA. Jana Jelínková

ředitelka školy

 

Partneři

Adresa

Základní umělecká škola Františka France
příspěvková organizace
Komenského náměstí 525
684 01 Slavkov u Brna

zobrazit na mapě