Kulturní akce listopad-prosinec

Hudební večer žáků                 středa                  14. 11.              18.00 hod. – sál ZUŠ

Vánoční strom – Slavkov       neděle                 2. 12.                17.00 hod. – náměstí

Vánoční koncert                       úterý                    4. 12.                17.30 hod. – zámek

 

 

Ž á k o v s k é k o n c e r t y

 

Veronika Holíková              úterý                    20. 11.                18.00 hod. – tan. sál

Leoš Černý                            úterý                    20. 11.                18.00 hod. – tan. sál

Antonín Vodička                 středa                   21. 11.                18.00 hod. – tan. sál

Marcela Otčenášková         středa                  21. 11.                18.00 hod. – tan. sál

Vítězslava Šujanová            pondělí               26. 11.                18.00 hod. – tan. sál

Kateřina Jiráková               středa                 28. 11.                18.00 hod. – tan. sál

Kamila Sokolová                 čtvrtek                29. 11.                18.00 hod. – tan. sál

Martin Uma                          pondělí               3. 12.                17.00 hod. – tan. sál

Jana Jelínková                     pondělí               3. 12.                17.00 hod. – tan. sál

Jarmila Mašová                   čtvrtek                 6. 12.                18.00 hod. – tan. sál

Miroslav Červinka               pondělí                10. 12.               17.00 hod. – tan. sál

Josef Handrla                       středa                  12. 12.              18.00 hod. – tan. sál

Lenka Kurdíková                 čtvrtek                 13. 12.              16.00 hod. – Otnice

Tamara Bláhová                   pondělí               17. 12.              17.00 hod. – tan. sál

Jaroslav Vacek                     pondělí                17. 12.              17.00 hod. – tan. sál

Ladislav Maňásek                leden 2019

Partneři

Adresa

Základní umělecká škola Františka France
příspěvková organizace
Komenského náměstí 525
684 01 Slavkov u Brna

zobrazit na mapě